Iepurasul va aduce mai mult sport!

Update 04.05.2016:  Campania “Iepurasul iti aduce mai mult sport” s-a incheiat, iar castigatorul este Matei Gerlan.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PASTI “Iepurasul va aduce mai mult sport!”

Perioada de desfasurare a campaniei este 1 Aprilie 2016 – 28 Aprilie 2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei  “Iepurasul va aduce mai mult sport!” (denumita in continuare “Campania”) este Clubul Sportiv AQUA SPORT CITIUS BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, sos .Chitilei nr. 58, sector 1, cod fiscal 33312580, nr. de ordine in Reg. special 111/27.05.2014 (denumit in continuare “Organizatorul”).

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe perioada desfasurarii Campaniei pe website-ul http://aqua-sport.ro/

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificari vor intra in vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostinta publicului pe site-ul http://aqua-sport.ro/ si pe pagina de Facebook a Organizatorului http://facebook.com/AquaSport09.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in locatiile Aqua Sport Bucuresti si in mediul online, mai exact pe pagina de Facebook a Organizatorului http://facebook.com/AquaSport09.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe in data de 01 Aprilie 2016, orele 7:00 si se va incheia in data de 28 Aprilie 2016 orele 23:00

Participarea la Campanie dupa data de 28 Aprilie 2016, orele 23:00 nu se va mai lua in considerare.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, ori apatrizi.

Participarea la Campanie este interzisa tuturor persoanelor care nu indeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor/colaboratorii  Organizatorului, precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti ori colaterali pana la gradul II). De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate in crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea Campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti ori colaterali pana la gradul II).

Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la Campanie  se considera ca participantul si-a dat acordul automat pentru inregistrarea in baza de date a Organizatorului si primirea oricaror tipuri de mesaje legate de Campanie din partea Organizatorului, pe intreg parcursul Campaniei. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea castigatorilor Campaniei, marketing si publicitate. Datele colectate nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele mentionate in prezentul Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita participantilor sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de a participa la Campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice participant, in orice moment si fara preaviz daca acel participant a incalcat prevederile prezentului Regulament sau daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate mai sus ori in caz de suspiciune de frauda.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

Participantul desemnat castigator va primi cu titlu de premiu o casca de inot cu insemnele Aqua Sport si un abonament pentru inot de agrement pentru o persoana, valabil in perioada 09 Mai 2016 – 08 Iunie 2016, la unul dintre bazinele Clubului Aqua Sport: Olimpia (Vitan), Dante Alighieri (Titan), Persepolis (Aviatiei).

Acordarea premiului se va face face la sfarsitul perioadei Campaniei in urma extragerii prevazute la Sectiunea 6.

Valoarea totala a premiului este de 250 lei.

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiului. Castigatorul nu are posibilitatea de a cere modificarea premiului.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru ca o persoana sa participe la campanie trebuie sa parcurga in mod obligatoriu urmatorii pasi:

 1. sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. sa incheie in perioada 01 Aprilie 2016 – 28 Aprilie 2016, la unul dintre bazinele Aqua Sport, un abonament de tip Cursuri sau Agrement. Nu sunt incluse in campanie abonamentele de tip Performanta si nici intrarile singulare la bazin.
 3. Sa completeze fisa de inscriere din receptie, mentionand date valide de contact.
 4. Toate abonamentele specificate mai sus sunt inscrise automat in tragerea la sorti.

SECTIUNEA 7. RESTRICTII

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

In situatia in care castigatorul nu se prezinta la receptia unuia dintre bazinele Aqua Sport [Bazin Dante Aligheri (Titan) – Aleea Fuiorului, Nr. 9, Sector 3, Bazin Olimpia (Stadion Olimpia Vitan) – Calea Vitan, Nr. 176-204, Sector 3, Bazine Persepolis (Aviatiei) – Str. Virgil Madgearu 25-27, Sector 1 ] pentru ridicarea premiului cel tarziu pana la data de 06 Mai 2016 orele 23:00, atunci acesta nu va putea beneficia de premiul castigat.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ALOCAREA PREMIILOR

Dupa terminarea Campaniei, in data de 4 Mai 2016orele 14:00,  va avea loc extragerea castigatorului, aceasta desfasurandu-se prin intermediul random.org

Participantul care a fost extras la tragerea la sorti va fi declarat castigator al premiului daca este validat conform Sectiunii 9 din prezentul Regulament.

In situatia in care castigatorul initial nu va accepta premiul ori daca se constata ca inscrierea sa nu indeplineste conditiile de validitate, atunci acesta va fi invalidat, si se va efectua o noua extragere, urmandu-se aceeasi procedura.

SECTIUNEA 9. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Campanie desemnat castigator prin mecanismul de tragere la sorti, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca conditiile descrise in Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
 2. Sa se prezinte pentru ridicarea premiului cel tarziu in data de 06 Mai 2016, orele 23:00 la receptia unuia dintre bazinele Aqua Sport [Bazin Dante Aligheri (Titan) – Aleea Fuiorului, Nr. 9, Sector 3, Bazin Olimpia (Stadion Olimpia Vitan) – Calea Vitan, Nr. 176-204, Sector 3, Bazine Persepolis (Cartierul Francez) – Str. Virgil Madgearu 25-27, Sector 1] La data ridicarii voucherului, castigatorul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil.

In sensul prezentului Regulament participantul care indeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept castigator.

Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza sau se afla in imposibilitatea de a indeplini toate conditiile prezentate mai sus, isi pierde in mod automat calitatea de castigator si nu va intra in posesia premiului.

Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului.

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR

Organizatorul are dreptul sa faca publice numele si prenumele castigatorului si premiile acordate in cadrul acestei Campanii. Numele castigatorului va fi publicat pe site-ul si pe pagina de Facebook a Organizatorului.

SECTIUNEA 11. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, RASPUNDERE

Organizatorul, precum si alte persoane implicate in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare sau de pe formularele completate.

Organizatorul nu va fi obligat sa acorde premiul pe baza unor documente  care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii promotionale.

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE

Prin participarea la Campania “Iepurasul va aduce mai mult sport!” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

Organizatorul are dreptul de a face publice numele castigatorilor si premiul castigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-urile Campaniei si pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare

SECTIUNEA 13. LIMITAREA RASPUNDERII

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi inscriere valida.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Organizatorul nu este raspunzator pentru informatiile continute in formularele de participare la Campanie.

SECTIUNEA 14. TAXE

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii in cuantum de 16%, conform art. 110 alin. 1 din  Codul Fiscal, daca este cazul.

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii  nr. 677/2001, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
 2. dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
 3. dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
 6. dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, inaintand o solicitare in scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata in prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului la sediul social al acestuia, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii  nr. 677/2001.

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea castigatorului prezentei promotii, marketing si publicitate.

SECTIUNEA 16. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1352 C.civ.

Daca invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 17. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Prezentul regulament este guvernat de legislatia romaneasca.

In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramane in vigoare.

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul oficial al Campaniei promotionale “Iepurasul va aduce mai mult sport!” va fi publicat pe site-ul companiei.

Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.